1 – Deelnemers dienen 16 jaar of ouder te zijn.

2 – Deelnemer is verplicht correcte informatie te verschaffen bij deelname aan de winactie.

3 – De winnaar ontvangt uitsluitend toegangskaarten voor een wedstrijd tijdens de Champions Trophy 2018 in Breda.

4 – De winnaar ontvangt per e-mail bericht over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.

5 – De naam van de winnaar wordt openbaar bekend gemaakt op de website, social mediakanalen en/of in de nieuwsbrief van ONVZ.

6 – Winnaars gaan akkoord en werken mee aan publicatie van een kort verslag met enkele foto’s.

7 – De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet-aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. In dit geval is ONVZ gerechtigd een andere winnaar te trekken.

8 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. ONVZ mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring). De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. De deelnemer geeft toestemming tot het versturen van maximaal twee promotionele nieuwsbrieven. De deelnemer kan zich hier te allen tijden weer voor uitschrijven. ONVZ zal de persoonsgegevens niet verstrekken aan derde partijen.

9 – ONVZ is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de voorwaarden van de winactie handelen, dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

10 – ONVZ is gerechtigd te allen tijden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat ONVZ daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door ONVZ op onvz.nl/hockey op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

11 – Medewerkers van ONVZ zijn uitgesloten van deelname.

12 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u gebruikmaken van het contactformulier. Vermeld daarbij ‘winactie hockey’. ONVZ zal zo spoedig mogelijk reageren.